גדולי ישראל בעכו

בשם עכו, רמוזים ערכים חשובים ביהדות, עכו בנוטריקון ע מוד כ גבר ו התגבר, מה שמזכיר את הפתיחה לספר ההלכות הידוע ,השולחן ערוך המתחיל במילה "יתגבר" ,מילה המבטאת את ההבדל המהותי בין תרבות הגויים בה נמדד כל דבר לפי ,"מבחן התוצאה", לעומת התורה המעריכה אותנו לפי המאמץ, כאמור בסוף פרקי אבות: "בן הא הא אומר לפום צערא אגרא (=לפי הצער השכר )". עכו בגימטריא ע =70 חברי הסנהדרין המנהיגים למעשה את העם גם במובן הגשמי, כו =26 מכוון לשם הוויה ברוך הוא דהיינו, הפן הרוחני של חיי עם ישראל.

עכו התברכה בכך שגדולי ישראל בקרו בה,ואף התישבו בה לאורך כל הדורות,החל במייסד האומה העברית,אברהם אבינו ,ועד ימינו עת ישב בה הרב הצדיק שלום לופס זצוק"ל.

שבט אשר נחל את עכו, החל מחלוקת ארץ ישראל לשבטים, חלוקה שהתבצעה הן על פי הגורל והן בהתאם לאורים ותומים. מאזור זה הובא השמן למנורת המקדש,מה שמסביר את העובדה שהחשמונאים היו צריכים שמונה ימים ,להכין שמן טהור. מכל מקום האשרים ירשו את עכו לפני כ3200 שנה ,אך כאמור בספר שופטים א לא: "אשר לא הוריש את ישבי כו" ,כלומר לא השמיד .או גרש אותם ,ובחר לשבת בתוך הכנעני בעיר עכו .

תלמיד אלמוני של הרמב"ן מעיד לפני כ-700 שנה :"סמוך לעכו בתחום שבת יש שם הר (תל אלפכר=גבעת נפוליאון) ושם בית הקברות בארץ ישראל ,י"א כי שם קבר דבורה הנביאה" .

בתקופת התנ"ך עכו היא ארץ ישראל מכל שלוש הבחינות: קדושת הארץ,מקיימים בה מצוות התלויות בארץ, וכמובן היושב בה מקיים את מצות ישוב ארץ ישראל.

למרות שמתקופת הבית השני ואילך, מתיחסים לעכו כספק אם כבשוה עולי בבל,ומכאן הספק אם היא ארץ ישראל מאחד הצדדים 2 .יושבים בה רבים מגדולי ישראל . תנאים ---רבן גמליאל השני, רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו-תלמיד רשב"י, ורבי יהודה בן אגרא איש כפר עכו. אמוראים--- כרבי תנחום בן אילעי, רבי אבא דמן עכו ,רבי יצחק איש כפר עכו ורבי חזקייה עכייה.ראשונים--- רמבם, רמב"ן,רבי שמשון משאנץ, רבי יהונתן מלוניל , מקובלים-- כרבי יצחק דמן עכו ,אחרונים-- כרבי חיים בן עטר המכונה "אור החיים הקדוש", רמח"ל ותלמידי הגר"א .מגדולי תנועת החסידות-- כרבי נחמן מברסליו, ומאחרוני האחרונים הרב שלום לופס.

אפשר וכדאי לבקר בעכו ב"מסלול היהודי" הכולל — דרך אברהם, קבר דבורה,עצי זית של שבט אשר,מרחץ רבן גמליאל,ספינת רבי אבא,רציף הרמב"ם,מסגד אל-מועליק/בית כנסת של רבי חיים בן עטר,וישיבת ה"הסדר עכו".