אברהם אבינו — מבקר בעכו

 

היהודי או,נכון יותר לומר,העברי הראשון שבקר בעכו היה מייסד האומה העברית ואבי האמונה בא-ל אחד בבחינת, "אב המון גויים…" דהיינו אבי האמונה המונותיאיסטית , שהולכת ונעשית נחלת עמים רבים,הוא אברם ,הוא אברהם. הרב ברוך ישר , בספרו "עכו היהודית" 1 מוכיח, שאברהם עבר בעכו בדרכו מחרן לשכם ,שכן: "..בשתי דרכים אפשר להגיע מחרן לארץ ישראל,הראשונה:דרך ,תפסח,חלב,קדש,צדון, סולמא דצור , כזיב, עכו חיפה,ואדי ערה, גנין, שכם והשניה:חמת,קטנה,חובה,דמשק,גלעד,מחניים,מעבר יבוק,מעברות הירדן על- יד אדם העיר,פניאל, שלם, שכם 2 אברהם..הלך לפי המסורת בדרך הראשונה,…,ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם, שעד שהגיע לשכם עבר חלק גדול מהארץ", 3 ,בעיר עכו קרא אברם בשם השם. בבית הכנסת "אור תורה" ,בעכו,בהנהגת הגבאי ציון בעדש,אפשר לראות בברור,פסיפס מרהיב המתאר את מסלול עליית אברהם מחרן לשכם, כשבדרך הוא מבקר בעכו.

אברהם נולד בשנת 1948 לבריאת העולם 4 .

הוא נולד וגדל בבית, בו עסקו בייצור פסילים , לצורך עבודת האלילים בה הם עצמם האמינו. כבר כילד קטן, חש שזוהי עבודה שקרית שאין בה ממש,כדי להראות שאפילו העובדים את האלילים לא ממש מאמינים בהם,ניתץ את כל הפסילים שהיו בחנות אביו,והניח את כלי ההרס בידי הפסל הגדול ,וכשהואשם בניפוץ התרפים, הצביע על הפסל הגדול ,וטען שהוא עשה זאת,מובן שכל אדם בר- דעת הבין מידית את המסר של אברהם אבינו.

הוא מעמיק חשוב ,ומשער תחילה שהשמש היא מקור הכח,משום שהיא מושלת ביום,והיא מהווה גורם הכרחי לקיום הצומח והחי,ובעצם לעצם קיום העולם הנראה,אך כשהשמש נעלמת,והירח ניצב בשמיים הוא משנה את דעתו,ומשער שהלבנה היא מקור הכח,משום שהיא הביסה ,כביכול את השמש ,ורק נשהשמש עולה מחדש,הוא הילד הקטון עם הנפש הגדולה, מסיק שיש כח עליון הנסתר מענינו והוא מנהיג את העולם.ספור זה מהווה חזוק לטענת הרמב"ם 5 , ש"..התבונן אברהם בכוכבי הטבע והגיע למסקנה שכלית,שלא יתכן סיבוב הגלגל ללא מסובב…גם לאחר שנגלה אליו הא-ל,הוא לימד לאנושות את דרכו באמונה, על ידי חקירות שכליות" 6 .

מכל מקום ברור שהתגלות השם לאברם,מתרחשת רק לאחר שאברם מגלה את מציאות הבורא.השם לא מסתפק בעצם ההתגלות,ומטיל עליו את משימת תיקון העולם ,בכך שכולם יאמינו מחדש בהשם יתברך, ויקיימו את מצוותיו.

אברהם אבינו עובד את ה ' לשמו,ושלא על מנת לקבל פרס.הוא מתייסר קשות,כשעליו לנטוש בגיל מבוגר יחסית את עיר מולדתו,ואת בית אביו, תרח ועולה בפקודת ה לארץ כנען היא ארץ ישראל.

אברהם, עובר עשרה נסיונות על-אנושיים בהצלחה,ומוכיח שוב ושוב את אמונתו ואהבתו המוחלטת את הי"ת,ומחולל בכך התחלה של מהפכה עולמית,של אמונה בטוב המוחלט,ביושר המושלם,ובצדק האלוקי.

 

:מקורות

  • יצא לאור בשנת תשי"ג.
  • אטלס התנ"ך לד"ר שפירא.
  • עכו היהודית מעמוד 3.

4-עובדה זו היא אחד הסמנים שהשם יתברך, רצה בהקמת המדינה, שהוקמה ,כידוע בשנת 1948 למנינם.

5- גר בעכו בשנת 1166 למניינם.

6- אברהם אבי המאמינים ,יצא לאור תשס"ב,עמוד 193.