האשרים --- תושבים בעכו

 

בני שבט אשר זכו,שעכו תפול בנחלתם. ההכרעה נפלה לפני כ-3400 שנה,כשהוחלט בראשית ימי יהושוע על חלוקת הארץ לשבטים. חלוקה זו התבצעה הן על פי הגורל ,והן לפי האורים ותומים,כאמור בבבלי 1 :"…אלעזר מלובש אורים ותומים…וקלפי של תחומין מונחים לפניו,והיה מכוין ברוח הקודש ואומר זבולון עולה-תחום עכו עולה עמו,טרף בקלפי של שבטים ןעלה בידו זבולון, טרף בקלפי של תחומין ועלה בידו תחום עכו…" ברור שיש כאן בעיה,שהרי על-פי ספר שופטים אשר נחל את עכו ולא זבולון!? ,ואכן תוספות חשים בקושי ומתרצים:"…לא עכו ממש דעכו מחלק אשר.." ולענ"ד גרסת רבנו תם עדיפה ,שכן הוא גורס "אשר" ולא "זבולון".

מנחלת שבט אשר, הובא השמן הטהור לבית-המקדש,וכן השמן למשיחת המלכים ככתוב:"מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך" 2 ,וכאמור במדרש שכל טוב (בובר)"ורבותינן דרשו…שהיו מספקין למשחה ןלמנורה..".

האשרים,אינם מקיימים את מצות הורשת הארץ כאמור בשופטים א,לא:"אשר לא הריש את עכו" גם כשהם ,האשרים, מתחזקים אינם משמידים, או לפחות מגרשים את הכנענים ומעדיפים לשבת בקרבם ככתוב שם שם לב:"וישב האשרי בקרב הכנעני ישבי הארץ כי לא הורישו" .רבי דויד ובנו רבי הלל אלטשולר שחיו לפני כ-300 שנה מבארים פסוק זה, בפרושם מצודת דויד:ר"ל לא ישב הכנעני בקרב ישראל כגרים..כי אם בהפוך…הסבה היה בזה על שלא הורישם בתחילה בהיות לאל ידם".

אשר,הוא בנה של זלפה,שפחת לאה ופילגש ליעקב אבינו,היא נקראה כך משום ש"…עיניה מזלפות דמעות.." 3 . זלפה נמסרה ליעקב על-ידי לאה כש"עמדה מלדת" ובנוסף לאשר ילדה זלפה את גד בפדן ארם.לא זלפה נתנה לאשר את שמו ,אלא לאה גבירתה על- שם "באשרי כי אשרוני בנות" 4 ,ומפרש חתן רש"י,הרשב"ם:"..אני עומדת באישור ובשבח שמאשרות אותי בנות" זהו פירוש מקורי, אשר מלשון אישור,לעומת זאת לאבן עזרא פירוש הקרוב למקובל:"בעבור אשרי".

זלפה ,אמו הביולוגית של אשר היתה היחידה שלא נאמר בה הריון "..לפי שהיתה בחורה מכולן, ואין הריון ניכר בה,וכדי לרמות ליעקב נתנה לבן ללאה שלא יבין שמכניסין לו את לאה, שכך מנהג ליתן שפחה גדולה לגדולה.." 5 זלפה מתה לפני שיעקב יורד מצרימה 6 ולפי עניות דעתי בני לאה חשו עליונות על בני זלפה והיו : "..נוהגין בבני בלהה וזלפה מנהג עבדים וקורין אותן עבדים.." 7 .

אשר ממוקם בסדר השבטים,אחרי גד ולפני יוסף ובנימין ,כלומר מקום עשירי.בסדר חניית השבטים "..שבט אשר מאיר על החשך.." 8 .

בנות שבט אשר היו כה יפות עד"..כי הזקנה ..היתה נאה וחזקה בנערה של שאר השבטים,והיו נשואות למלכים.." 9 .

דרשנים בני זמננו מתארים את שבט אשר כבעל גישה חדשנית ומקורית בלימוד התורה וזאת הסיבה ש:"לאשר הכי הרבה ילדים". הוא גם מתואר גם כמי שיש לו את :"החכמה הכי עמוקה,כל מה שהוא עושה הוא עושה עם המודעות הכי עמוקה" 10 .

על מיקום קבר אשר יש שתי מסורות:"ליד מושב כפר סירקין במזרחה של פתח –תקוה..," או "..עם יששכר..וזבולון…בשכם" 11 .

 

כפי שהראנו, בני שבט אשר התגוררו בעכו, ובנותיהם היו מיוחדות. הבת היותר מיוחדת ומופלאה היא סרח בת-אשר.סרח היתה אחת משתי בנות שהיו בשבעים נפש היורדים מצרימה 1 . היא היתה,בת אשתו של אשר מאב אחר,ולאשר עצמו היו בנים אחרים 2 . שרח "..האריכה ימים..שהרי נמנית עם באי מצרים, ונמנית עם באי הארץ והיו שנותיה לפחות, 250 שנה" 3 . היא היתה זאת "שהראתה למשה קבר יוסף.." 4 .שרח הצילה עיר שלמה, "בשעה שמרד שבע בן בכרי בדוד.." 5 . בזכות אישיותה ומעשיה המופלאים זכתה להיות : ב-"עשרה צדיקים" ש- "נכנסו בחייהם לגן עדן..חנוך..אליעזר עבד אברהם, בתיה..סרח בת אשר,..משיח..". 6

לאשר כאמור, יש גם בנים ובני בנים, את צבא מטה אשר, הנהיג במדבר, פגעיאל בו עכרן 7 , מספרם במפקד 8 35400 ,נשיא השבט היה אחיהוד בו שלומי 9 ,על שמו נקרא מושב אחיהוד, הממוקם מזרחית לעכו . אשר התברך יותר מכל אחיו, כאמור בברכת משה: "ברוך מבנים אשר" והכוונה היא למה שנאמר בדברי הימים א ,ז, מ: "כל אלה בני אשר ראשי בית האבות.. גבורי חילים ראשי הנשיאים והתיחשם בצבא במלחמה.." 10 .

עכו הנציחה את תושביה הקדומים בקריאת רחוב בשם :"שבט אשר", המכיל בקרבו את החמאם הקטן ברובע העתיק של העיר עכו. בבקור שערכתי במקום באייר תשס"ג, לא היה שלט המציין בעברית את שם הרחוב ובוודאי שאין לוח המתאר את בני השבט המופלאים שחיו בעיר עכו בתקופת התנ"ך,וחבל!!.

 

בעוונות ,חרב בית המקדש , ובני שבט אשר נרצחו או/ו גלו,איתם אבד לנו השמן למנורה ןלמשיחת המלכים, איבדנו את בנותיהם המיוחדות ואת בניהם גבורי החייל. יהי רצון שבביאת המשיח, ימצאו בני שבט אשר מעבר להררי החושך, וישובו לגור בעכו ובשאר עריהם ,להצלחת עם ישראל בארצו, אכי"ר.

 

בבא-בתרא דף קכב ע"א.

  • בראשית מט,כ.
  • שכל טוב(בובר) בראשית ל ד"ה וירא.
  • בראשית ל יג.
  • רש"י בראשית ל י,ד"ה ותלד.
  • עפ"י רמב"ן שם,לז,י,ד"ה.
  • מדרש תנחומא [ורשא] פרשת וישב.
  • במדבר רבה(וילנא) פרשה ב.
  • מדרש אגדה(בובר) במדבר א.
  • קרליבך, שלמה בתוך עלון-שבת קרליבך- שבט תשס"ד

11-זבולון לחוף ימים — יהודה זיו — בתוך טבע וארץ,חוברת 285.