300 הרבנים בעכו - ראשונים

 

המושג-עליית 300 הרבנים-הינו מושג מוכר למדי. אולם לא ברור האם אכן היו 300?מהיכן באו? האם כולם התיישבו במקום אחד, בארץ ישראל? ומתי למעשה התרחשה עלייה זו?.

לדעת בן צבי1, מספר 300 הוא מוגזם שהרי לא אפשר שעיר תוכל לכלכל קבוצה כה גדולה. לעומתו טוען אילתי, שהמספר אפשרי בהחלט ועיר יכולה להחזיק ישיבה עם 300 תלמידים.כראיה לכך הוא מציין:"...ידוע שבפולין ובליטא התקיימו ישיבות גדולות בערים קטנות..גם בארץ, ישיבת סלובודקה היוותה את רוב הישוב היהודי בחברון2"

תמיכה עקרונית לדברי בן צבי נמצא אצל ההסטורין החשוב פראוור יהושע:"כי אין הכוונה לעלייתם של 300 רבנים ממש...כיוון שמאורע כזה בוודאי היה משאיר רישומו אף במקורות אחרים של התקופה...3" אלא שדבריו מכוונים לזמן אחר כפי שיבואר להלן.

מיקומם המקורי של- 300 הרבנים- תלוי בשאלה באיזו קבוצה מדובר . אילתי4 המדבר על עליית רבי יחיאל מפאריס סמוך לשנת 1260 כותב בפרוש, על תלמידי ישיבת דה פריס כלומר רבנים שהגיעו ממקום אחד, פריס. אולם אחרים המדברים בעלייה של שנת 1209-1211 מכוונים ל:"300 רבנים מצרפת ומדרום אנגליה..5". כן הדבר גם במאמר-א"י במחשבה ובהלכה6.

גם התשובה לשאלה היכן התישבו והאם ישבו במקום אחד? תלויה בשאלה באיזו עלייה מדובר? וגם במחלוקת החוקרים. ביחס לעלייה מתחילת המאה ה-13 נאמר שהם התישבו בירושלים7. אחרים סבורים שעולים אלו:"...התיישבו בעכו, מרכז המדינה הצלבנית..8". דברים דומים אומר ההסטוריון יהושע פראוור אלא שהוא מדייק יותר ומחלק את העלייה הראשונה של הרבנים לשתי עליות משנה :"...שהראשונה..יצאה כבר בשנת 1209 ...ונחתה בעכו..9".

ביחס לעליה השניה בשנת 1260 בקרוב די ברור שהקבוצה בראשות רבי יחיאל מפאריס כולה עלתה:"עם רבם לעכו..10" כן הדבר לפי מלחי ירמיהו שטוען שהקבוצה מראשית המאה ה-13 התישבה בעכו ו:"לאחר מכן הגיע גל נוסף (בשנת 1258) בראשותו של רבי יחיאל מפאריס, ואף הם התיישבו בעכו11".

 

כפי שכבר הראנו הרי שכשמדברים על עליית "300 הרבנים" מתכוונים למעשה לשתי עליות. עליה ראשונה בערך בשנת 1209 עם מנהיגים כרבי שמשון משנץ ורבי יהונתן מלוניל, ועלייה שניה של שנת 1260 בקרוב בראשות רבי יחיאל מפאריס .

 

סכום

-אין ספק שמדובר בקבוצות גדולות של רבנים אבל המספר -300- אינו וודאי.

-היו שתי עליות: הראשונה ב1209 ,והשניה ב 1260.

-הקבוצה הראשונה הגיעה מצרפת ואנגליה והקבוצה השניה מפאריס שבצרפת.

-לפי רוב הדעות שהבאנו ההתישבות של שתי הקבוצות היתה בעיר עכו.

 

חשוב שעובדות אלו ילמדו בבתי הספר בעכו וששלט מתאים באזור עכו הצלבנית יתאר אותם עליות, וידגיש את תרומתם להפיכת עכו למרכז רוחני עולמי. וכפי שכותב רשב"א= שלמה בן אדרת ,תלמיד הרמב"ן:"מנהג מכל חכמי ארץ ישראל וכל חכמי בבל כששואלין שאלה לא יחתום בה שום אדם וכך אומרים יורונו חכמי עכו...12".

 

 • מובא באילתי ,נפתלי-רבי יחיאל מפאריס והישיבה בעכו--שנה בשנה-תשל"ח.
 • שם,שם,שם.
 • תולדות ממלכת הצלבנים בא"י-כרך ב-מוסד ביאליק ירושלים-1971, עמודים 390-393.
 • נפתלי-רבי יחיאל מפאריס והישיבה בעכו-בתוך – שנה בשנה- תשל"ח.
 • המערכה הדיפלומטית על י-ם- www.jcpa.org/index.htm .
 • בתוך לימודי א"י וארכיאולוגיה באתר של המזכירות הפדגוגי ,משרד החנוך.
 • המערכה הדיפלומטית על י-ם- www.jcpa.org/index.htm .
 • מלחי, ירמיהו-מצוות ישוב א"י בראייה היסטורית-בשדה חמ"ד תשנ"ד ז-ח.
 • תולדות ממלכת הצלבנים בא"י-כרך ב מוסד ביאליק י-ם 1971 ,עמודים 390-393.
 • אילתי, נפתלי-רבי יחיאל מפאריס והישיבה בעכו-שנה בשנה תשל"ח.
 • מצות ישוב א"י בראיה היסטורית-שדה חמ"ד תשנ"ד ז-ח.
 • פראוור, יהושע-תולדות ממלכת הצלבנים בא"י-כרך ב-י-ם תשל"א, עמוד 40