הרמב"ם תושב עכו

 

ב-1165 למנינם כשהרב משה בן מימון בגיל 30 או 1 33, הוא נוחת בנמל עכו, יחד עם בני משפחתו, על מנת להתישב בעיר עכו, אולי כדי לקיים את מצות ישוב ארץ ישראל.

 

הרמב"ם ובני המשפחה נשארו בעכו כחצי שנה 2 . רק לאחר שהוברר להם שלא ימצאו בה פרנסה, עברו העולים החדשים למצרים.

את נכדיו וניניו של הרמב"ם רבי דויד, רבי עובדיה ורבי שלמה מוצאים כעבור שנים בעיר עכו 3 .

עובדת היות הרמב"ם תושב עכו מוזכרת בהרבה מקומות כגון:בספרו של הרב ברוך ישר "עכו היהודית" שי"ל בעכו בשנת תשי"ג, ב"אלומה" המובאת למעלה, ובאתר האינטרנט של אורט רמת יוסף בת-ים 4 .

 

עובדת היות היהודי הגדול תושב עכו הונצחה בכמה דרכים. בין היתר בנתינת השם "רציף הרמבם" לאזור מעגן הסירות והספינות בנמל עכו, ביצירת פסיפס בו נכתב "בנמל זה עלה בג סיון ד תתקכ"ה החכם רבנו משה בן מימון הנשר הגדול מבצר היהדות 5 " וכן בשמות של בתי ספר, בתי כנסת ועוד.

 

הרמב"ם היה אדם יוצא דופן לא רק ביחס לבני דורו ולא רק ביחס לבני עמו אלא גם יחסית לקודמיו ולמי שיבוא אחריו, וכן הוא דמות בולטת גם יחסית לבני עמים אחרים.

הוא נחשב לאחד מגדולי הפוסקים בכל הדורות 6 , ,מחשובי הפילוסופים בימי הביניים, איש מדע,חוקר ורופא.

הרמב"ם נולד בקורדובה שבספרד שבה שימש אביו כדיין. בשל פלישת המוסלמים הקנאים ברחו יהודים רבים מדרום ספרד לצפון שם שלטו הנוצרים, אולם משפחת מימון ברחה דרומה ואחרי נדודים רבים הם התישבו בשנת 1158 בעיר פס שבמרוקו. כאמור לעיל הם מנסים להתישב בעכו בשנת 1165 ומשלא הצליחו להאחז בה הם מתישבים בקהיר העתיקה(פוסטאס) שבמצרים ושם נפטר בשנת 1204.

 

הרמב"ם לא התפרנס מהתורה כפי שגם פסק בספר הלכותיו ה"יד החזקה". הוא עסק במסחר באבנים טובות יחד עם אחיו דויד. לאחר מות אחיו בנסבות טרגיות, החל לעבוד כרופא ואף כרופאו הפרטי של הסולטאן 7 .

רמב"ם זכה להכרה מצד כל קהילות ישראל כמנהיג וכסמכות רוחנית. עם זה ,עוררו כתבי הרמב"ם התנגדות קשה בקרב קהילות יהודיות באירופה בעיקר בשל השימוש שעשה בפילוסופיה היוונית.

רמב"ם נחשב לדמות נערצת גם בקרב לא יהודים 8 .

הוא מתאר בעצמו את חייו במצרים :"...אני שוכן במצרים והמלך שוכן בקאהרה...אי אפשר לי מבלתי ראותו בכל יום...וכשלא יהיה שם שום מכשול...אשוב למצרים(=פוסטאט)לאחר חצי היום...ואמצא האכסדראות(=המסדרונות) כולן מלאות גויים, בהם חשוב ובלתי חשוב...ואצא לרפאותם....עד הלילה...ואני שוכב פרקדן מרוב העייפות 9 ..."

הרמב"ם היה אדם יצירתי במיוחד וכתב ספרים רבים במגוון תחומים.כגון "מילות ההגיון" שכתב בהיותו בן 18.החבור מבוסס על תורת ההגיון של פילוסוף מוסלמי שחי במאה ה-10.

הגדול והחשוב בכתביו הוא"משנה תורה", הנקרא גם ה"יד החזקה"-סיכום של כל חוקי התורה והמצוות-והוא הספר היחיד שרמב"ם כתב בעברית.נוסף על אלה הוא כתב פרוש למשנה, ספר פילוסופי בשם מורה נבוכים ועוד איגרות. הידועה שבאגרותיו היא "אגרת תימן", ובה עסק במצבם הקשה של יהודי תימן. םפריו נכתבו בערבית אבל באותיות עבריות.

העיר עכו זכתה שאדם גדול ומרכזי התגורר בה ולו רק לזמן קצר ומן הראוי להבליט זאת יותר הן בספרי הלימוד, הן בשילוט מתאים ברציף הרמב"ם והן בעדוד חוקרים לכתוב עליו במכון מחקר שיוקם בעכו.

יש מחלוקת בשאלה באיזו שנה נולד הרמב"ם י"א בשנת 1135 וי"א שנולד ב1138.

 

  • ישר, ברוך עכו היהודית עכו תשי"ג "חמשה חודשים ישבה משפחת מימון בעכו...ולא היה להם ממה להתפרנס..." עמוד 21.

3- שם עמוד 23 בהסתמך על "אלומה" –"בתולדות היחס של משפחת הרמב"ם" עמודים 27-28.

4- דרך מנוע החפוש מורפיקס להקליד ב"נרדפות" –"הרמב"ם בעכו" שם נאמר:"....בשנת 1165 עלתה משפחת מימון לארץ ישראל.לאחר התישבות של חצי שנה בעכו החליט הרמב"ם להשתקע בקהיר... בשל הישוב המדולדל כל כך בא"י... .

5- וילנאי, עכו-עיר רבת תמורות עמוד 40.

6- יהודי תימן מנהלים את חייהם על פיו עד היום.

7- קורות חייו במאמר זה מבוססות בעקר על המאמר של מתיה קם בהספריה הווירטואלית של מטח lib.cet.ac.il ]

8- שלטונות ספרד הקימו בשנת 1964 אנדרטה לזכרו בקורדובה עיר הולדתו.

9- המכתב נשלח למתרגם מורה נבוכים אבן תיבון בשנת 1199 , שילת,יצחק איגרות הרמב"ם,הוצאת מעלות,תשמ"ח-1988,עמודים תק"נ-תקנ"א.