יהונתן החשמונאי -- בעכו

יהונתן בן מתתיהו החליף את יהודה אחיו כמנהיג המרד, אחרי נפילת יהודה המקבי בקרב.הוא- "נתמנה לכהן גדול ע"י הסורים" 1 . יהונתן הפך להיות נשיא החל בשנת 152 לפני מנינם.הוא היה מנהיג חזק, מה שהביא את דימטריוס, מלך סוריה, ללכת לקראתו ולתת לו:"…את ראשי החודשים כימי חופש ומנוחה לכל היהודים אשר במלכותו" 2 . בספר חשמונאים א, שהתחבר בסמוך לתחילת המרד החשמונאי, מסופר:"ויבקש טריפון למלוך על אסיה…ולשלח יד באנטיוכוס המלך. ויירא פן יפריעהו יונתן…ויחפש דרך..להמיתו..ויאמר ליונתן: למה הלאית את כל העם הזה ומלחמה אין לנו?..שלח אותם לבתיהם..ולכה אתי לעכו ואתנה לך את שאר המבצרים..וכל..המסים…,ובהאמינו לו עשה יונתן כאשר אמר,..וכאשר בא יונתן לעכו ויסגרו אנשי עכו את השערים ויתפשהו…ויבכו את יונתן כל ישראל בכי גדול" 3 .

טריפון, מביא את יונתן בערמה לעכו. יונתן מגיע לעכו, במחשבה שיקבל מטריפון את עכו 4 , כפי שדמטריוס הבטיח לו את עכו 5 , ושם דואג טריפון ללכידתו ולמעשה לסוף מנהיגותו של יהונתן בשנת 142 לפני מנינם. יהונתן מוזכר כ-100 פעם בספרי המקבים מה שמעיד על חשיבותו.חוקרים רבים וטובים כתבו על יהונתן החשמונאי בהסתמך על ספר חשמונאים א. אהרון אהרונסון, מגבורי ניל"י, כותב בספרו- "עכו" 6 :"חשיבותה של עכו …נתבלטה לנו בפרט בימי מלחמות החשמונאים…ושם גם נפל…יונתן בפחו של טריפון שמשך אותו לעכו בדברי שקר, לכאורה למסר את העיר בידו, ובאמת לקחת אותו שבי ולהמיתו".

הרב ברוך ישר בספרו –"עכו היהודית" 7 כותב:"יונתן החשמונאי מוזמן על- ידי טריפון הסורי לעכו לקבל, כביכול, את המבצרים וייתפש ואת אנשיו הרגו לפי חרב". הרב ישר אינו מציין שיונתן סבר שיקבל את עכו, אך מבהיר שהריגת יהונתן מתבצעת לא בעכו ,אלא-"..על יד בית שאן" 8 . ואכן במקבים א יג,כג נאמר :"וכאשר קרב לבית – שקמה המית את יונתן ויקבר שם".

זאב וילנאי כותב בספרו –"עכו עיר רבת תמורות" 9 :"..תפס בעורמה מושלה היוני את יונתן החשמונאי והרגו, ב-143 לפני סה"נ בקירוב.היסטוריון קדמון מספר: וכאשר בא יונתן לעכו ויסגרו אנשי עכו את השערים ויתפסוהו ואת כל אשר באו אתו הרגו בחרב"-במילה "היסטוריון" מכוון וילנאי לאמור במקבים א לב, מח, אך וילנאי לא מבהיר היכן בדיוק הומת יונתן ,דבר המוזכר בפרק הבא של ספר החשמונאים.

בקרדום-דו ירחון לידיעת הארץ-"עכו ואתריה" 10 מתואר החדר המוקדש לתולדות יהודי עכו, במוזיאון העירוני ששימש בעבר בית מרחץ. מציינים שם ש:"החדר כולל תמונות, מפות והסברים..יונתן חשמונאי נתפס בעורמה ב-143 לפסה"נ בעכו.." .

נתן שור בספרו –"תולדות עכו" 11 ,כותב בהרחבה רבה בהרבה מקודמיו, על יהונתן החשמונאי. לפני עסוקו בגבורנו הוא מציין:"עכו מילאה תפקיד חשוב במאבק יהודה המקבי ויורשיו עם המלכים הסלבקיים" 12 . בהקשר ליהונתן הוא מתאר את שלושת הביקורים של יהונתן בעכו-כמוזמן לחתונה, בדיון מדיני ,וכנכנס למלכודת, ובפרוט בלשונו :"אלכסנדר בלס הביס בקרב, בעזרת היהודים,..מעתה,היתה עכו בירתו השניה של אלכסנדר בלס(150-145)..כאן הוא התחתן..בשנת 150 לפני סה"נ.. גם יונתן החשמונאי הוזמן לחתונה" 13 . אלכסנדר מתואר כאן כאוהבו של יהונתן.-"חמש שנים אחר הדברים האלה, נפגש יונתן בעכו עם שליט סוריה דאז, דימטריוס השני… שהדיח את אלכסנדר בלס.. בעכו היה דיון מדיני על מעמד המדינה היהודית.. הוא נזקק לתמיכתו של יונתן.." 14 . זו הפעם השניה שיונתן מבקר בעכו ובפעם השלישית והאחרונה בשנת 143 לפני מנינם-:"…היו תוצאות ביקורו טרגיות טריפון.. השתלט על סוריה לאחר שדמטריוס השני נפל בשבי… החליט טריפון להיפטר מיונתן ולהשתלט מחדש על המחוזות שבשלטונו" 15 .כלומר, בנוסף לחששו שיונתן יפריע לו למלוך הוא מעונין להשתלט על שטחים. יהונתן ער לסכנה:"..אך האפשרות לקבל לידיו את הנמל הטוב ביותר שבחוף א"י היתה בעיניו, כנראה, שקולה כנגד הסכנה..למעשה לא אנשי טריפון אלא תושבי עכו, שונאי היהודים, הם שלכדו את יונתן והרגו את אנשיו" 16 .

אפשר לראות שהקב"ה נקם את רצח יהונתן בידי טריפון בכך ש:" התרומם גל מן האוקיינוס לגובה ענק והתנפץ על החוף…והטביע אותם וכיסה אותם במימיו…" 17 .כלומר, טריפון ואנשיו טובעו ליד עכו, העיר בה לכד בעורמה את יונתן.

במקורות היהודיים המסורתיים, לא מצאתי התיחסות ליהונתן, לא כיונתן החשמונאי, לא כיונתן המקבי, ולא כיונתן בן מתתיהו 18 . יש לכך כנראה, שלוש סבות :א-משום שיונתן עסק בעינינים שאינם רוחניים.

ב-משום שימי החשמונאים , היו מלאי קטטות ומריבות אחים.

ג-כנראה הסיבה העקרית, החשמונאים נענשו על כך, שנטלו כתר מלוכה, למרות שלא היו מזרע דויד ואף לא משבט יהודה.

העיר עכו דהיום הנציחה את זכרו של יהונתן בנתינת שם לרחוב המצוי בהמשך הדרומי של רחוב דרך הארבעה .יתכן שבמקום זה עבר יהונתן בדרכו למפגש עם טריפון בעכו.

עכו זכתה שלוחם גדול ביקר בה פעמים הרבה, ואף קיוה לקבלה מטריפון, ומן הראוי שינסו לשחזר המאורעות הקשורים ביהונתן ע"י מחזה, סרט, ציור, או שחזור שלו בעכו, כפי שנעשה בענינים דומים בבית התפוצות בתל-אביב.

 

 

 • ברוך קנאל-סמלי החג-אינטרנט דרך מורפיקס.
 • מקבים א י 34.
 • פרק יב מפסוק לט-- תרגום אברהם כהנא.
 • פרוש כהנא לפסוק מה.
 • הרטום לפסוק מה.
 • י"ל בשנת תרפה עמודים 10-11.
 • י"ל תשיג עמ 7.
 • עמ 7.
 • י"ל תשלח) עמ 13.
 • י"ל תשמג בעריכת אלי שילר עמ 90.
 • י"ל תשן.
 • עמ 30.
 • שם.
 • עמ 31.
 • שם עמ 31.
 • שם עמ 31.
 • עמ 31.
 • ועיין בדיון מקיף ומעמיק ב--" החשמונאים בספרות חז"ל"-גפני ישעיהו תדפיס אלקטרוני ספריית השמורים אוניברסיטה חיפה מספר 947493.